Lisäkoulutukset

Koulussamme voit valita erilaisia lisäopintoja perusopintojesi oheen juuri oman kiinnostuksesi mukaisesti. Valittavana on urheiluhierojan, kuntosalivalmentajan, Firstbeat hyvinvointianalyysin sekä fysioterapian lisäopintoja. Voit suorittaa lisäopintoja kaikissa kouluissamme. 

Kuntosalivalmentaja

Kuntosalivalmentajan opinnot toteutetaan yhteistyössä Suomen suurimman Personal Trainer -koulutusyrityksen Trainer4You:n kanssa. Koulutuksen jälkeen opiskelija saa Suomen Hierojakoulujen koulutustodistuksen lisäksi Trainer4You:n Kuntosalivalmentaja -lisenssitodistuksen. Trainer4You Kuntosalivalmentaja -koulutus tarjoaa tietotaidon asiakkaiden kuntosalivalmentamiseen sekä oman harjoittelun kehittämiseen.

Kuntosalivalmentajan opinnot koostuvat kahdesta viikonloppuun sijoittuvasta lähijaksosta sekä käytännön harjoittelujaksosta, joka suoritetaan oman harjoitteluasiakkaan kanssa. Kukin opiskelija saa ohjattavakseen yhden kuntosalivalmennettavan, jonka kanssa harjoitellaan 5-6 ohjauskertaa. Näihin ohjaustilanteisiin pitää opiskelijan laatia harjoitusohjelmat ja niiden seuranta sekä ottaa palautteet asiakkaaltaan.

Viikonloppuihin sijoittuvat lähijaksot käytyään ja valmennusohjelmat suoritettuaan opiskelija voi osallistua loppukokeeseen. Kokeen hyväksytysti suorittanut opiskelija saa Trainer4You:n lisensoiman Kuntosalivalmentajan todistuksen. Kuntosalivalmentajan koulutus muodostaa yhden kolmanneksen Trainer4You:n tarjoamasta Personal Trainer –koulutuskokonaisuudesta. Mikäli opiskelija on myöhemmin halukas tekemään PT–tutkintokokonaisuuden kokonaisuudessaan, voi puuttuvat opinnot suorittaa suoraan Trainer4You:n kautta. Tällöin Kuntosalivalmentajan opinnot hyväksiluetaan ja oppilaan tarvitsee suorittaa vain puuttuvat kurssiosiot. HUOM! Opintokokonaisuus edellyttää ajoittaisia viikonloppuopintoja myös päiväryhmän opiskelijoilta.

Ammatillisesti hierojan ja kuntosalivalmentajan koulutukset täydentävät erinomaisesti toisiaan. Kummassakin on sama potentiaalinen asiakasryhmä ja koulutukset tarjoavat kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja monipuoliset keinot rakentaa asiakkaalle kestävää hyvinvointia. Tältä koulutuslinjalta valmistunut oppilas tuntee kattavasti anatomian ja fysiologian perusteet ja osaa hyödyntää tätä tietoa paitsi hierojan ammatissa myös asiakkaan henkilökohtaisessa valmennustyössä, joka keskittyy kuntosalivalmennukseen. Hierojan ja kuntosalivalmentajan koulutuskokonaisuus tarjoaa siis edellytykset toimia monipuolisena hyvinvoinnin asiantuntijana.

Firstbeat hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus

Täydentävä Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus suoritetaan lisäopintoina verkkomuotoisesti ja se toteutetaan yhteistyössä palkitun stressin ja palautumisen mittaamiseen keskittyneen pioneeriyrityksen Firstbeatin kanssa. Loppukokeen hyväksytysti läpäissyt opiskelija saa itselleen todistuksen Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksesta.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksessa oppilas oppii käyttämään Firstbeat Hyvinvointianalyysia siten, että voi hyödyntää sitä täysivaltaisesti omassa asiakastyössään. Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta verkkoluennosta (oppimismateriaali, videot) ja niihin sisältyvistä tehtävistä, jotka Firstbeatin kouluttaja tarkistaa. Koulutuksessa opiskelija pääsee tekemään Hyvinvointianalyysin itselleen ja toiselle henkilölle.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksen jälkeen oppilas kykenee:

  • Organisoimaan Hyvinvointianalyysit
  • Tulkitsemaan Hyvinvointianalyysin raportteja
  • Antamaan palautteen ja toimenpidesuositukset asiakkaalle

Koulutus sopii erityisen hyvin terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille, jotka haluavat ottaa Firstbeat Hyvinvointianalyysin osaksi palvelutarjontaansa.

Tutustu Hyvinvointianalyysiin sekä koulutuskokonaisuuteen linkkien takaa!

Fysioterapiaopinnot

Fysioterapia on suosittu koulutusala. Koulutuspaikkoja on paljon, mutta niin on hakijoitakin ja opiskelemaan pääsy on vaikeaa. Moni koulutukseen hakija tekeekin Hieronnan ammattitutkinnon fysioterapiakoulutuksen pohjaksi. Hierojakoulutukseen kuuluvat anatomian ja fysiologian perusteet, jotka auttavat hakijaa niin pääsykokeessa kuin fysioterapian opintojen aikana. Hierojakoulun kautta fysioterapiaa lukevilla opiskelijoilla on varsin hyvät pohjatiedot fysioterapian keskeisistä aiheista. Lisäksi hierojilla on hyvä teoreettinen ja käytännön kokemus ihmiskehosta.

Suomen Hierojakoulujen fysioterapiaopinnot järjestetään Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Hyväksytysti suoritetut opinnot on mahdollista sisällyttää fysioterapeutin tutkintoon eri ammattikorkeakouluissa joko osittain tai kokonaan. Tämä riippuu ko. ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmasta.

Fysioterapeutin opintojaksoja voi käydä hierojakoulutuksen ohessa 8 opintopisteen verran. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintojen avulla ja osa käytännön opetuksen kautta. Opintojaksojen suorituksesta peritään klassisen hieronnan lukuvuosimaksun lisäksi 150€:n kurssimaksu (sis.alv). Opintoja varten ei tarvitse matkustaa Jyväskylään, vaan Hierojakoulun opettajat vastaavat opintojaksojen opetuksesta. Jyväskylän avoin ammattikorkeakoulu vastaa opintojaksojen hyväksynnästä. Hyväksytysti suoritetut opintojaksot eivät vaikuta normaaliin ammattikorkeakoulun hakumenettelyyn. Jos opiskelija pääsee sisään hakemaansa oppilaitokseen, hierojakoulutuksen aikana käydyt fysioterapiaopinnot voidaan hyväksilukea osana fysioterapian opintokokonaisuutta.

Lisätietoja fysioterapian opinnoista voi kysyä Hierojakoulujen opettajilta.

Lue entisen opiskelijamme ja nykyisen fysioterapeutin, Mirkan, uratarina täältä.