Kuntosalivalmentaja -lisäopinnot

Kuntosalivalmentajan opinnot ovat saatavilla lisäopintoina perusopintojen oheen. Kuntosalivalmentajan opinnot toteutetaan yhteistyössä Suomen suurimman Personal Trainer -koulutusyrityksen Trainer4You:n kanssa. Koulutuksen jälkeen opiskelija saa Suomen Hierojakoulujen koulutustodistuksen lisäksi Trainer4You:n Kuntosalivalmentaja -lisenssitodistuksen. Trainer4You Kuntosalivalmentaja -koulutus tarjoaa tietotaidon asiakkaiden kuntosalivalmentamiseen sekä oman harjoittelun kehittämiseen.

Kuntosalivalmentajan opinnot koostuvat kahdesta viikonloppuun sijoittuvasta lähijaksosta sekä käytännön harjoittelujaksosta, joka suoritetaan oman harjoitteluasiakkaan kanssa.

Kukin opiskelija saa ohjattavakseen yhden kuntosalivalmennettavan, jonka kanssa harjoitellaan 5-6 ohjauskertaa. Näihin ohjaustilanteisiin pitää opiskelijan laatia harjoitusohjelmat ja niiden seuranta sekä ottaa palautteet asiakkaaltaan.

Viikonloppuihin sijoittuvat lähijaksot käytyään ja valmennusohjelmat suoritettuaan opiskelija voi osallistua loppukokeeseen. Kokeen hyväksytysti suorittanut opiskelija saa Trainer4You:n lisensoiman Kuntosalivalmentajan todistuksen.

Kuntosalivalmentajan koulutus muodostaa yhden kolmanneksen Trainer4You:n tarjoamasta Personal Trainer –koulutuskokonaisuudesta. Mikäli opiskelija on myöhemmin halukas tekemään PT–tutkintokokonaisuuden kokonaisuudessaan, voi puuttuvat opinnot suorittaa suoraan Trainer4You:n kautta. Tällöin Kuntosalivalmentajan opinnot hyväksiluetaan ja oppilaan tarvitsee suorittaa vain puuttuvat kurssiosiot.

HUOM! Opintokokonaisuus edellyttää ajoittaisia viikonloppuopintoja myös päiväryhmän opiskelijoilta.

Yhdistelmäkoulutuksen hyödyt

Ammatillisesti hierojan ja kuntosalivalmentajan koulutukset täydentävät erinomaisesti toisiaan. Kummassakin on sama potentiaalinen asiakasryhmä ja koulutukset tarjoavat kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja monipuoliset keinot rakentaa asiakkaalle kestävää hyvinvointia.

Tältä koulutuslinjalta valmistunut oppilas tuntee kattavasti anatomian ja fysiologian perusteet ja osaa hyödyntää tätä tietoa paitsi hierojan ammatissa myös asiakkaan henkilökohtaisessa valmennustyössä, joka keskittyy kuntosalivalmennukseen.

Hierojan ja kuntosalivalmentajan koulutuskokonaisuus tarjoaa edellytykset toimia monipuolisena hyvinvoinnin asiantuntijana. Opintokokonaisuuden voi suorittaa kaikissa hierojakouluissamme.

Koulutuksen kustannukset

Klassisen hierojakoulutuksen lukuvuosimaksu on 2 500 € (sisältää alv:n).

Lukuvuosimaksu kattaa opetuksen ja työvaatteista koituvat kulut. Lukukausimaksun lisäksi opiskelijoiden tulee suorittaa 200 € opiskelumateriaalimaksu. Muita maksuja ei koulutuksen osalta tule.

Klassinen hieroja –koulutuksen päälle suoritettavat lisäopinnot lisäävät kustannuksia seuraavasti:

  • Urheiluhieroja 500 €
  • Kuntosalivalmentaja 500 €
  • Urheiluhieroja + Kuntosalivalmentaja 800 €

Kaikki yllämainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Seuraavat päivä- ja viikonloppuryhmät aloittavat kaikissa toimipisteissämme heinä- elokuun taitteessa 2019. Koulutus päättyy heinäkuussa 2020.

Hieroja + Kuntosalivalmentaja -koulutuslinjan voi käydä myös kokonaisuudessaan viikonloppuopintoina, mutta tämä edellyttää opiskelijoilta sitoutumista ja paljon itseopiskelua.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun, jossa hakija voi kysyä lisäkysymyksiä. Haastatteluissa varmistetaan hakijan soveltuvuus valitulle koulutuslinjalle.