Urheiluhieroja ja kuntosalivalmentaja -opinnot

Urheiluhieroja ja kuntosalivalmentaja -opintojen aikana opiskelija suorittaa klassisen hierojan kokonaistutkinnon lisäksi kaksi erikoispätevyyttä. Nämä ovat Urheiluhieroja ja Kuntosalivalmentaja.

Urheiluhierojatutkinto antaa eväitä toimia urheilijoiden lihashuollon ja tavoitteellisen valmentamisen tukena.

Kuntosalivalmentajan pätevyyden myötä opiskelija voi toimia asiakkaiden lihasharjoittelun valmentajana. Kuntosalivalmentaja-opinnot tarjoaa yhteistyökumppanimme, Suomen suurin Personal Trainer -koulutusyritys, Trainer4You.

Koulutuslinjan perussisältö ja vaatimukset

Koulutuslinja rakentuu pääasiallisesti klassisen hierojan ammattitutkintoon tähtäävien opintojen ympärille. Opiskelu Päiväryhmässä on kokopäiväistä ja sijoittuu arkiviikoille. Tutkintoon sisältyy perusteellisia anatomian ja fysiologian teoriaopintoja sekä käytännön hoitotyötä koulun hierontaklinikalla.

Hierojaopiskelija suorittaa opintojensa aika neljä näyttökoetta ja on velvoitettu hierontaklinikalla suoritettavaan asiakasharjoitteluun lukuvuoden kestävänä opiskelujakson aikana (päiväryhmä). Hyväksytysti näytöt läpäissyt opiskelija saa opintojensa päätteeksi koulutetun hierojan ammattipätevyyden ja on varustettu kiitettävällä käytännön työkokemuksella.

Klassisen hierojalinjan opetussisällöistä ja tutkintovaatimuksista löydät tarkemmat tiedot oheisen linkin takaa.

Urheiluhierojan pätevyys

Hieronta on merkittävä osa urheilijan lihashuoltoa ja urheiluhieronta yksi hieronnan erikoistumisalue. Siinä hieroja tutustuu urheilufysiologian perusteisiin ymmärtääkseen valmennuksen lainalaisuuksia ja toimiakseen urheilijan tukena tämän harjoittelu- ja kilpakauden aikana.

Urheiluhierojaopinnot muodostuvat teoriasta ja käytännön harjoittelusta. Teoriaosuudessa perehdytään valmennuksen teoreettiseen taustaan, josta pidetään kirjallinen loppukoe.

Jokainen urheiluhieroja saa lisäksi asiakkaakseen oman henkilökohtaisen kilpaurheilijan, jonka kanssa hän harjoittelee urheiluhieronnan käytäntöjä 5–6 kuukauden ajan.

Opintojensa aikana hierojaopiskelija tukee urheilijaa ja tämän kehonhuoltoa osana tavoitteellista harjoittelua. Työskentely urheilijan kanssa ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vammojen syntymekanismeja omassa lajissaan sekä erilaisten hierontamenetelmien vaikutuksia eri harjoituskausilla.

Opiskelija tekee jokaisesta hierontakerrasta muistiinpanot ja myöhemmin lopputyönä portfolion, joka on osa hänen urheiluhieronnan loppukoettaan.

Urheiluhierojalinjalla hieroja saavuttaa monipuolisemman ammattitaidon. Linja sopii erityisen hyvin opiskelijoille, jotka ovat itse urheilijoita tai haluavat työskennellä urheilun ja urheilijoiden parissa.

Kuntosalivalmentajan lisenssitodistus

Trainer4You Kuntosalivalmentaja -koulutus tarjoaa tietotaidon asiakkaiden kuntosalivalmentamiseen sekä oman harjoittelun kehittämiseen.

Kuntosalivalmentajan opinnot koostuvat kahdesta viikonloppuun sijoittuvasta lähijaksosta sekä käytännön harjoittelujaksosta joka suoritetaan oman harjoitteluasiakkaan kanssa.

Kukin opiskelija saa ohjattavakseen ainakin yhden kuntosalivalmennettavan, jonka kanssa harjoitellaan 5-6 ohjauskertaa kevään aikana. Näihin ohjaustilanteisiin pitää opiskelijan laatia harjoitusohjelmat ja niiden seuranta sekä ottaa palautteet asiakkaaltaan.

Viikonloppuihin sijoittuvat lähijaksot käytyään ja valmennusohjelmat suoritettuaan opiskelija voi osallistua loppukokeeseen. Kokeen hyväksytysti suorittanut opiskelijat saa Trainer4You:n lisensoiman Kuntosalivalmentajan todistuksen.

Kuntosalivalmentajan koulutus muodostaa yhden kolmanneksen Trainer4You:n tarjoamasta Personal Trainer –koulutuskokonaisuudesta. Mikäli opiskelija on myöhemmin halukas tekemään PT–tutkintokokonaisuuden loppuun, voi puuttuvat opinnot suorittaa suoraan Trainer4You:n kautta. Tällöin Kuntosalivalmentajan opinnot hyväksiluetaan ja oppilaan tarvitsee suorittaa vain puuttuvat kurssiosiot.

HUOM! Opintokokonaisuus edellyttää ajoittaisia viikonloppuopintoja myös päiväryhmän opiskelijoilta.

Yhdistelmätutkinnon hyödyt

Koulutetun hierojan, urheiluhierojan ja kuntosalivalmentajan pätevyyden tarjoava opiskelulinja tarjoaa edellytykset toimia erittäin monipuolisena hyvinvoinnin asiantuntijana.

Hierojan ja kuntosalivalmentajan tutkinnot täydentävät toisiaan erinomaisesti. Kummassakin on sama potentiaalinen asiakasryhmä, jolloin työllistymisen edellytykset kasvavat merkittävästi. Yhdistelmäopinnot tarjoavat monipuolisia tapoja rakentaa asiakkaalle kestävää hyvinvointia niin hoidon kun valmennuksen keinoin.

Urheiluhierojan pätevyyden myötä omaa uraa voi systemaattisesti ohjata urheilupuolelle.

Tältä koulutuslinjalta valmistunut oppilas tuntee kattavasti anatomian ja fysiologian perusteet ja osaa hyödyntää tätä tietoa paitsi hierojan ammatissa myös kuntosalilla tapahtuvassa asiakkaan henkilökohtaisessa valmennustyössä.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa kaikissa hierojakouluissamme.

Koulutuksen kustannukset

Hierojakoulutuksen hinta vaihtelee paikkakuntakohtaisesti.

Espoossa ja Helsingissä (Erottaja) klassisen hierojatutkinnon lukuvuosimaksu on 2 400 € (sisältää alv:n).

Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Seinäjolla se on 2 000 € (sisältää alv:n).

Lukuvuosimaksu kattaa opetuksen ja työvaatteista koituvat kulut. Lukukausimaksun lisäksi opiskelijoiden tulee suorittaa 200 € opiskelumateriaalimaksu. Muita maksuja ei koulutuksen osalta tule.

Klassinen hieroja –tutkinnon päälle suoritettavat lisäopinnot lisäävät kustannuksia seuraavasti:

  • Urheiluhieroja 500 €
  • Kuntosalivalmentaja 500 €
  • Urheiluhieroja + Kuntosalivalmentaja 800 €

Kaikki yllämainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Uudet päivä- ja viikonloppuryhmät aloittavat kaikissa toimipisteissämme heinä- elokuun taitteessa 2018 ja koulutus päättyy heinäkuussa 2019.

Urheiluhieroja ja Kuntosalivalmentaja -koulutuslinjan voi käydä kokonaisuudessaan myös viikonloppuopintoina, mutta tämä edellyttää opiskelijoilta suurta sitoutumista ja paljon itseopiskelua. HUOM! Urheiluhierojaopinnot järjestetään vain arkisin.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköisen hakulomakkeen. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun, jossa hakija voi kysyä lisäkysymyksiä. Haastatteluissa varmistetaan hakijan soveltuvuus valitulle koulutuslinjalle.