Kenelle hierojakoulutus sopii?

Hierojakoulutus eri elämäntilanteissa

Kaikki koulutuslinjamme valmentavat opiskelijoita Koulutetun hierojan ammattiin. Hierojakoulutusta käydään hyvin erilaisista lähtökohdista. Yhdelle tähtäimessä on kokopäiväinen hierojan ammatti, toiselle koulutus toimii ponnahduslautana syventäviin opintoihin korkeakouluissa. Hieronnan ammattitutkintoa voi hyödyntää moniin tarkoitusperiin ja useissa eri elämäntilanteissa.

Hierojan ammattiin aikovalle

Vuoden kestävä peruskoulutus tarjoaa monipuoliset eväät hierojan ammatista kiinnostuneelle. Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on erinomaiset perusedellytykset ammatinharjoittamiseen.

Näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä: Koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja ei maksa arvonlisäveroa hoitomaksuistaan.

Uudelleen kouluttautuvalle

Uutta potkua työelämään! Uudelleen kouluttautumista harkitseva voi suorittaa koulutuksen joko viikonloppuopintoina tai kokopäiväopiskeluna esimerkiksi vuorotteluvapaalla. Koulutuksen jälkeen hierojan ammattia voi lähteä harjoittamaan oman toiminnan ohella (OTO) ja halutessaan siirtyä toimimaan kokopäiväisenä hierojana.

Fysioterapeutin opintoihin tähtäävälle

Aikaisemmin kaikki hierojaksi valmistuneet pääsivät suoraan valintamenettelyn toiselle kierrokselle. Toiselle kierrokselle pääsi myös hyvän ylioppilas- tai ammattitutkinnon avulla.

2016 syksystä alkaen tilanne on muuttunut niin, että kaikki hakijat aloittavat ensimmäiseltä kierrokselta ilman lisäpisteitä. Jatkoon päässeille pidetään ammattiin soveltavat valintakokeet, jossa yhtenä osana on haastattelu. Haastattelussa huomioidaan eduksi mm. aikaisemmat opinnot ja työelämävalmiudet.

Ylioppilaalle tai ammattiin valmistuneelle

Hierojakoulutus on hyvä vaihtoehto välivuotta suunnittelevalle ylioppilaalle, joka haluaa itselleen ensimmäisen ammatin.

Koulutus sopii erinomaisesti lisäammatiksi ammattikoulun käyneelle esim. lähihoitajalle tai jalkahoitajalle.

Urheilijalle tai urheiluvalmentajaksi aikovalle

Kehon fysiologian ja anatomian ymmärtäminen luovat menestymisen edellytyksiä niin urheilijalle kuin urheiluvalmentajaksi aikovallekin. Hierojakoulutuksen myötä urheilijat ja valmentajat voivat saavuttaa parempia ammatillisia ja urheilullisia suorituksia. Koulutus on hyvä pohja myöhemmin tapahtuvaan liikunta-alan koulutukseen.

Edellytykset hierojan ammatissa menestymiseen

Hierojan ammattia voi toteuttaa joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa terveys- ja liikunta-alan sekä vapaa-ajan organisaatioissa. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä; aina liikuntakeskuksista yksityisiin koteihin. Hierojat työskentelevät terveiden ja sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa. Nuoria kohdataan esimerkiksi valmennusryhmissä, joissa hierojat toimivat lihashuoltotehtävissä. Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävän yrittäjyyden omaksumista.

Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan kanssa, jolloin työn luonteessa painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta. Hän toimii myös työnsä asiantuntijana erilaisissa terveys- ja liikunta-alan työryhmissä. Hierojan työssä menestymiseen auttaa halu ja kiinnostus jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen laajentamiseen.