Klassinen hieronta ja Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus

Tällä opiskelulinjalla oppilas suorittaa klassisen hierojan opintojen lisäksi Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksen.

Päiväopintoina tehtävät klassisen hierojan opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Tämän jälkeen opiskelija saa Suomen Hierojakoulujen koulutustodistuksen. Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuina hierojina.

Täydentävä Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus suoritetaan verkkomuotoisesti ja se toteutetaan yhteistyössä palkitun stressin ja palautumisen mittaamiseen keskittyneen pioneeriyrityksen Firstbeatin kanssa. Loppukokeen hyväksytysti läpäissyt opiskelija saa itselleen todistuksen Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksesta.

Hierojan koulutuslinjan perussisältö ja vaatimukset

Koulutuslinja rakentuu pääasiallisesti klassisen hierojan koulutuskokonaisuuden ympärille. Opiskelu päiväryhmässä on kokopäiväistä ja sijoittuu arkiviikoille. Opintoihin sisältyy perusteellisia anatomian ja fysiologian teoriaopintoja sekä käytännön hoitotyötä koulun hierontaklinikalla.

Hierojaopiskelija ohjataan opintojensa aikana neljään näyttökokeeseen ja on velvoitettu hierontaklinikalla suoritettavaan asiakasharjoitteluun lukuvuoden kestävän opiskelujakson aikana. Hyväksytysti opinnot suorittanut opiskelija saa opintojensa päätteeksi Suomen Hierojakoulujen koulutustodistuksen ja on varustettu kiitettävällä käytännön työkokemuksella.

Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuna hierojana.

Klassisen hierojalinjan opetussisällöistä löydät tarkemmat tiedot oheisen linkin takaa.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus

Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksessa oppilas oppii käyttämään Firstbeat Hyvinvointianalyysia siten, että voi hyödyntää sitä täysivaltaisesti omassa asiakastyössään. Koulutus järjestetään yhteistyössä Firstbeatin kanssa ja se suoritetaan verkko-opintoina.

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta verkkoluennosta (oppimismateriaali, videot) ja niihin sisältyvistä tehtävistä, jotka Firstbeatin kouluttaja tarkistaa. Koulutuksessa opiskelija pääsee tekemään Hyvinvointianalyysin itselleen ja toiselle henkilölle.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksen jälkeen oppilas kykenee:

  • Organisoimaan Hyvinvointianalyysit
  • Tulkitsemaan Hyvinvointianalyysin raportteja
  • Antamaan palautteen ja toimenpidesuositukset asiakkaalle

Koulutus sopii erityisen hyvin terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille, jotka haluavat ottaa Firstbeat Hyvinvointianalyysin osaksi palvelutarjontaansa.

Tutustu Hyvinvointianalyysiin sekä koulutuskokonaisuuteen linkkien takaa!

Yhdistelmäkoulutuksen hyödyt

Ammatillisesti hierojakoulutus sekä Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus täydentävät erinomaisesti toisiaan. Kummassakin on sama oman hyvinvoinnin parantamisesta kiinnostunut potentiaalinen asiakasryhmä. Koulutukset tarjoavat kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja monipuoliset keinot rakentaa asiakkaalle kestävää hyvinvointia.

Yhdistelmäkoulutuslinjalta valmistunut oppilas tuntee kattavasti anatomian ja fysiologian perusteet ja osaa hyödyntää tätä tietoa paitsi hierojan ammatissa myös asiakkaan henkilökohtaisessa valmennustyössä hyvinvointimittausten avulla.

Hierojakoulutus ja Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus tarjoavat edellytykset toimia monipuolisena hyvinvoinnin asiantuntijana. Opintokokonaisuuden voi suorittaa kaikissa hierojakouluissamme.

Koulutuksen kustannukset

Klassisen hierojakoulutuksen lukuvuosimaksu on 2 500 € (sisältää alv:n).

Lukuvuosimaksu kattaa opetuksen ja työvaatteista koituvat kulut. Lukukausimaksun lisäksi opiskelijoiden tulee suorittaa 200 € opiskelumateriaalimaksu. Muita maksuja ei koulutuksen osalta tule.

Klassinen hieroja –koulutuksen päälle suoritettavat lisäopinnot lisäävät kustannuksia seuraavasti:

  • Urheiluhieroja 500 €
  • Kuntosalivalmentaja 500 €
  • Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus 500 €
  • Urheiluhieroja + Kuntosalivalmentaja 800 €
  • Urheiluhieroja + Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus 800 €
  • Urheiluhieroja + Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus + Kuntosalivalmentaja 1100 € (huom! kaikkien lisäkoulutusten suorittaminen edellyttää opiskelijalta vahvaa sitoutumista viikonloppuopintoihin!)

Kaikki yllämainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Seuraavat päivä- ja viikonloppuryhmät aloittavat kaikissa toimipisteissämme heinä-elokuun taitteessa 2019. Koulutus päättyy heinäkuussa 2020.

Hierojakoulutuksen ja Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksen voi käydä myös kokonaisuudessaan viikonloppuopintoina, mutta tämä edellyttää opiskelijoilta sitoutumista ja paljon itseopiskelua.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun, jossa hakija voi kysyä lisäkysymyksiä. Haastatteluissa varmistetaan hakijan soveltuvuus valitulle koulutuslinjalle.