Koulutustarjonta: hierojan tai urheiluhierojan koulutus sekä kuntosalivalmentaja -opinnot

Hierojaopintojen neljä koulutuslinjaa

Kaikissa hierojakouluissamme (Erottaja – Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Seinäjoki) on valittavana klassisen hieronnan tai urheiluhieronnan koulutuslinja sekä valinnaisia kuntosalivalmentaja -opintoja. Alla valittavissa olevat koulutuslinjat ja lyhyet tiivistelmät niiden keskeisistä sisällöistä.

  • Klassinen hieronta
  • Urheiluhieronta
  • Klassinen hieronta ja kuntosalivalmentaja -opinnot
  • Urheiluhieroja ja kuntosalivalmentaja -opinnot

Klassisen hieronnan koulutuslinja on suosituin opiskelulinjamme. Siinä opiskellaan ammattimaisen klassisen hieronnan perusteet Opetushallituksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Tältä linjalta valmistuneet opiskelijat liitetään terveydenhuollon ammattirekisteriin. Näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä: Koulutettu hieroja. Koulutetut hierojat eivät maksa arvonlisäveroa perimistään hoitomaksuista. Klassisen hieronnan tutkinto muodostaa sisällöllisen perusrungon kaikille Suomen Hierojakoulujen koulutuslinjoille. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Urheiluhieronnan koulutuslinja sisältää samat perusvaatimukset kuin klassisen hieronnan linja mutta tarjoaa tämän lisäksi valmiudet työskennellä urheilijoiden kehonhuollon parissa. Urheiluhierojaopiskelijat perehtyvät opinnoissaan urheiluvalmennuksen perusteisiin. Heillä on myös asiakkaana henkilökohtaisesti heille osoitetut urheilijat, joiden kanssa harjoitellaan urheiluhieronnan käytäntöjä osana valmennuskautta. Valmistuneet opiskelijat liitetään koulutettuina hierojina terveydenhuollon ammattirekisteriin. Urheiluhierontaa koskien he saavat koulun antaman todistuksen urheiluhieronnan erikoistumisopinnoista.  Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Klassinen hieronta ja kuntosalivalmentaja -opinnot koulutuslinjalla suoritetaan Kuntosalivalmentajan tutkinto yhteistyössä Personal Trainer-valmentamiseen keskittyneen valmennusyrityksen Trainer4You:n kanssa. Linjalla käydään läpi saliharjoittelun teoriaa ja käytäntöjä, joita opiskellaan viikonvaihteissa. Linjalta valmistuneet liitetään terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuina hierojina. Kuntosalivalmentaja -opintoja koskien he saavat koulun Trainer4You:n myöntämän kuntosalivalmentajan koulutustodistuksen. Linja sisältää jonkin verran viikonloppuopintoja. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Urheiluhieroja ja kuntosalivalmentaja -opinnot koulutuslinjalla on mahdollista suorittaa samanaikaisesti Koulutetun hierojan ammattitutkinto ja täydentää opintoja sekä urheiluhierojan opintokokonaisuudella että kuntosalivalmentaja -opinnoilla. Kuntosalivalmentaja -opinnoissa keskitytään Kuntosalivalmentajan tutkintoon ja se tuotetaan yhteistyössä Suomen suurimman Personal Trainer -valmennusyritys Trainer4You:n kanssa. Ylimääräiset opintokokonaisuudet sijoittuvat osittain viikonloppuihin ja vaativat opiskelijalta huomattavasti klassisen hieronnan peruslinjaa enemmän työtä ja sitoutumista. Valmistuneet opiskelijat liitetään terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuina hierojina. Lisäksi valmistuneet opiskelijat saavat sekä Urheiluhierojan erikoistumistodistuksen että Trainer4You:n lisensoiman Kuntosalivalmentaja -tutkintotodistuksen. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Suomen Hierojakoulut tarjoaa koulutustaan yhteistyössä Savonlinnan ammattiopiston SAMIedun kanssa. Suomen Hierojakoulut tarjoaa Koulutetun hierojan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen toimipisteissään, SAMIedu vastaa tutkinnon näytöistä ja myöntää tutkintotodistukset.

Opiskelua täyspainoisesti päiväryhmässä

Hierojaopinnot voi suorittaa vuoden kestävinä päiväopintoina tai etäopintoina jotka painottuvat viikonloppuihin. Uudet päiväryhmät käynnistyvät jokaisen vuoden heinä/elokuun taitteessa. Päiväryhmässä suoritettava koulutus on kokopäiväistä ja kestää yhden lukuvuoden.

Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on perustiedot ja -taidot klassisesta hieronnasta, tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta ja fysiologiasta sekä yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Näiden perustietojen lisäksi tarjoamme lisäkursseina mahdollisuuden tutustua muutamiin täydentäviin pehmytkudostekniikoihin, kuten jäsenkorjaukseen, triggerpistehoitoihin, sidekudoskäsittelyyn ja muihin hierontaa tukeviin hoitomenetelmiin. Nämä sisältyvät kurssimaksuihin.

Teoreettisen perusopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu tärkeimpänä osana käytännön harjoittelu, joka suoritetaan koulun hierontapolilla. Koulutus on ammatillista koulutusta ja siten opintotukiin oikeuttavaa.

Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet hyvinvointialan syventäviin ammattikorkeakouluopintoihin, muun muassa fysioterapiakoulutukseen.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu, hyvä fyysinen ja henkinen terveys, jotka ovat edellytyksenä ammatissa toimimiselle sekä nuhteeton tausta. Lue täältä lisää hierojakoulutuksen sisällöstä ja hakumenetelmästä.

Hierojaksi viikonloppuopintoina

Hierojakoulutus etä- ja viikonloppuopintoina on tarkoitettu henkilöille, jotka työn tai muun henkilökohtaisen syyn takia eivät pysty osallistumaan päiväopintoihin. Viikonloppuisin suoritettu hierojakoulutus kestää ajallisesti noin 11 kuukautta ja edellyttää opiskelijalta normaalia enemmän itsenäistä opiskelua. Lähiopetusjaksoja ja käytännön harjoittelua on etäkurssilaisilla joka toinen viikonloppu. Uudet viikonloppuryhmät käynnistyvät aina syksyisin (heinä-elokuu).

Viikonloppukurssien oppisisällöt ovat pitkälti samat kuin päiväkurssilla. Viikonloppuopintoina koulutusta suorittavilta opiskelijoilta jää pois vaihtoehtoiset hoidot ja heidän on vaikeaa, muttei mahdotonta, suorittaa urheiluhierojan ammattitutkintoa tässä yhteydessä. Tutustu tarkempiin oppisisältöihin.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu, hyvä fyysinen ja henkinen terveys, jotka ovat edellytyksenä ammatissa toimimiselle sekä nuhteeton tausta. Lue täältä lisää viikonloppuopintoina suoritettavasta hierojakoulutuksesta.