Koulutustarjonta

Suomen Hierojakoulut tarjoaa Hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen sekä valmistumiseen vaadittavat näyttökokeet yhteistyössä SAMIedun kanssa. Koulutussisällöt ovat suunniteltu vastaamaan Hieronnan ammattitutkinnon näyttövaatimuksiin.

Suomen Hierojakoulut antaa valmentavan koulutuksen, jonka avuin opiskelija antaa koulun tiloissa näytön osaamisestaan ammatillisen koulutuksen järjestäjälle lukuvuoden aikana. Näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin ja on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä: Koulutettu hieroja.

Suomen Hierojakoulut tekee yhteistyötä Savonlinnan ammattiopisto SAMIedun kanssa. Suomen Hierojakoulut tarjoaa hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen toimipisteissään sekä ohjaa opiskelijat lukuvuoden aikana hieronnan ammattitutkinnon näytöistä ja tutkintotodistuksien myöntämisestä vastaavan SAMIedun näyttökokeisiin. Näyttökokeet suoritetaan Suomen Hierojakoulujen toimipisteissä.

Hierojaopintojen kuusi koulutuslinjaa

Kaikissa hierojakouluissamme (Erottaja – Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Oulu, Porvoo ja Seinäjoki) on valittavana klassisen hieronnan tai urheiluhieronnan koulutuslinja sekä valinnaisia kuntosalivalmentaja- ja Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksia sekä fysioterapiaopintoja. Alla valittavissa olevat koulutuslinjat ja lyhyet tiivistelmät niiden keskeisistä sisällöistä.

  • Klassinen hieronta
  • Urheiluhieronta
  • Klassinen hieronta ja kuntosalivalmentaja -opinnot
  • Urheiluhieroja ja kuntosalivalmentaja -opinnot
  • Klassinen hieronta ja Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus
  • *UUSI* Klassinen hieronta ja fysioterapiaopinnot

Klassisen hieronnan koulutuslinja on suosituin opiskelulinjamme. Siinä opiskellaan ammattimaisen klassisen hieronnan perusteet.

Tämä koulutuslinja antaa perustiedot ja -taidot, joita tarvitaan Hieronnan ammattitutkinnon näyttöjen suorittamiseen.

Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin ja on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä: Koulutettu hieroja. Koulutetut hierojat eivät maksa arvonlisäveroa perimistään hoitomaksuista. Klassisen hieronnan tutkintovaatimukset muodostavat sisällöllisen perusrungon kaikille Suomen Hierojakoulujen koulutuslinjoille. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Urheiluhieronnan koulutuslinja sisältää samat perusvaatimukset kuin klassisen hieronnan linja mutta tarjoaa tämän lisäksi valmiudet työskennellä urheilijoiden kehonhuollon parissa. Urheiluhierojaopiskelijat perehtyvät opinnoissaan urheiluhieronnan perusteisiin. Heillä on myös asiakkaana henkilökohtaisesti heille osoitetut urheilijat, joiden kanssa harjoitellaan urheiluhieronnan käytäntöjä osana valmennuskautta.

Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuina hierojina.

Urheiluhierojakoulutus on koulun oman opetussuunnitelman mukaista koulutusta. Kyseessä ei ole urheiluhierojan erikoisammattitutkinto (Urheiluhieroja EAT).

Urheiluhierontaa koskien Suomen Hierojakoulun opiskelijat saavat koulun antaman todistuksen urheiluhieronnan erikoistumisopinnoista.  Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Klassinen hieronta ja kuntosalivalmentaja -opinnot koulutuslinjalla suoritetaan Kuntosalivalmentajan koulutus yhteistyössä Personal Trainer-valmentamiseen keskittyneen valmennusyrityksen Trainer4You:n kanssa. Linjalla käydään läpi saliharjoittelun teoriaa ja käytäntöjä, joita opiskellaan viikonvaihteissa. Linjalta valmistuneet saavat Suomen Hierojakoulujen oman koulutustodistuksen sekä Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet hyväksytysti suorittaneet opiskelijat liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuina hierojina. Kuntosalivalmentaja -opintoja koskien he saavat Trainer4You:n myöntämän kuntosalivalmentajan koulutustodistuksen. Linja sisältää jonkin verran viikonloppuopintoja. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Urheiluhieroja ja kuntosalivalmentaja -opinnot koulutuslinjalla on mahdollista saada samanaikaisesti klassisen hieronnan koulutus ja täydentää opintoja sekä urheiluhierojan opintokokonaisuudella että kuntosalivalmentaja -opinnoilla. Kuntosalivalmentaja -opinnoissa keskitytään Kuntosalivalmentajan koulutukseen ja se tuotetaan yhteistyössä Suomen suurimman Personal Trainer -valmennusyritys Trainer4You:n kanssa. Ylimääräiset opintokokonaisuudet sijoittuvat osittain viikonloppuihin ja vaativat opiskelijalta huomattavasti klassisen hieronnan peruslinjaa enemmän työtä ja sitoutumista. Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet hyväksytysti suorittaneet opiskelijat liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuina hierojina. Lisäksi valmistuneet opiskelijat saavat sekä Urheiluhierojan erikoistumistodistuksen että Trainer4You:n lisensoiman Kuntosalivalmentaja -todistuksen. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Klassinen hieronta ja Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus linjalla on mahdollista saada samanaikaisesti klassisen hieronnan koulutus sekä oppia käyttämään Firstbeat Hyvinvointianalyysiä siten, että voi hyödyntää sitä täysvaltaisesti omassa asiakastyössään. Täydentävä Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus suoritetaan verkkomuotoisesti ja ne toteutetaan yhteistyössä palkitun stressin ja palautumisen mittaamiseen keskittyneen pioneeriyrityksen Firstbeatin kanssa. Ylimääräiset opintokokonaisuudet vaativat opiskelijalta huomattavasti klassisen hieronnan peruslinjaa enemmän työtä ja sitoutumista. Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet hyväksytysti suorittaneet opiskelijat liitetään valmistuessaan terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuina hierojina. Lisäksi loppukokeen hyväksytysti läpäissyt opiskelija saa itselleen todistuksen Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutuksesta. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Klassinen hieronta ja fysioterapiaopinnot linjalla oppilas suorittaa klassisen hierojan opintojen lisäksi fysioterapeutin tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Opinnot järjestetään Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Hyväksytysti suoritetut opinnot on mahdollista sisällyttää fysioterapeutin tutkintoon eri ammattikorkeakouluissa joko osittain tai kokonaan. Tämä riippuu ko. ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmasta. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Opiskelua täyspainoisesti päiväryhmässä

Hierojaopinnot voi suorittaa lukuvuoden kestävinä päiväopintoina tai etäopintoina, jotka painottuvat viikonloppuihin. Uudet päiväryhmät käynnistyvät jokaisen vuoden heinä/elokuun taitteessa. Päiväryhmässä suoritettava koulutus on kokopäiväistä.

Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on perustiedot ja -taidot klassisesta hieronnasta, tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta ja fysiologiasta sekä yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Näiden perustietojen lisäksi tarjoamme mahdollisuuden tutustua täydentäviin pehmytkudostekniikoihin, kuten triggerpistehoitoihin, sidekudoskäsittelyyn ja muihin hierontaa tukeviin hoitomenetelmiin. Nämä sisältyvät kurssimaksuihin.

Teoreettisen perusopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu tärkeimpänä osana käytännön harjoittelu, joka suoritetaan koulun hierontapolilla. Koulutus on opintotukiin oikeuttavaa.

Koulutus antaa myös hyvät valmiudet hyvinvointialan syventäviin ammattikorkeakouluopintoihin, erityisesti fysioterapiakoulutukseen.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu, hyvä fyysinen ja henkinen terveys, jotka ovat edellytyksenä ammatissa toimimiselle sekä nuhteeton tausta. Lue täältä lisää hierojakoulutuksen sisällöstä ja hakumenetelmästä.

Hierojaksi viikonloppuopintoina

Hierojakoulutus etä- ja viikonloppuopintoina on tarkoitettu henkilöille, jotka työn tai muun henkilökohtaisen syyn takia eivät pysty osallistumaan päiväopintoihin. Viikonloppuisin suoritettu hierojakoulutus kestää ajallisesti noin 11 kuukautta ja edellyttää opiskelijalta normaalia enemmän itsenäistä opiskelua. Lähiopetusjaksoja ja käytännön harjoittelua on etäkurssilaisilla joka toinen viikonloppu. Uudet viikonloppuryhmät käynnistyvät aina syksyisin (heinä-elokuu).

Viikonloppukurssien oppisisällöt ovat pitkälti samat kuin päiväkurssilla. Viikonloppuopintoina koulutusta suorittavilta opiskelijoilta jää pois vaihtoehtoiset hoidot ja heidän on vaikeaa, muttei mahdotonta, suorittaa urheiluhierojan opintokokonaisuutta tässä yhteydessä. Tutustu tarkempiin oppisisältöihin.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu, hyvä fyysinen ja henkinen terveys, jotka ovat edellytyksenä ammatissa toimimiselle sekä nuhteeton tausta. Lue täältä lisää viikonloppuopintoina suoritettavasta hierojakoulutuksesta.