Hierojan ammattitutkinto: opetussisällöt ja laajuus

Hierojaksi opiskelun ensisijainen tavoite on, että opiskelija suorittaa hyväksytysti näyttökokeet. Opiskelijan kannalta vielä tärkeämpi tavoite on saada riittävät valmiudet työelämään, jotta hän voi menestyä itsenäisenä hierojana vallitsevassa kilpailutilanteessa. Työelämävalmiuksia harjoitetaan muun muassa yrittäjäopintojen ja asiakasharjoittelun muodossa.

Laajuus

Ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus on 40 ov. Koulutukseen sisältyvät kahden opintoviikon laajuiset näytöt.

Hierojan ammattitutkinnon osat ovat

 1. Hierojana toimiminen
 2. Hieronta hoitotapahtumana
 3. Hieroja yrittäjänä
 4. Valinnainen osa: Nivelten liikkuvuuden edistäminen

Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa Koulutetun hierojan pätevyyden ja henkilö merkitään Terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuna hierojana.

Edellytykset opiskelijaksi valintaan

Koulutus on suunnattu aikuisille, joten aikaisempi koulutus tai työelämän kokemus on eduksi. Perusvaatimuksia ovat: hyvä fyysinen ja henkinen terveys, suoritettu peruskoulu, suomen kielen hallinta, kiinnostus sosiaali- ja terveysalan palveluammattiin sekä korkea motivaatio alaa kohtaan. Opiskelijan valintaan vaikuttaa SORA -lainsäädäntö:

”Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.”

Opetussisällöt

Opetussuunnitelman keskeiset sisällöt ovat:

 • hieronnan perusotteet ja fysiologiset vaikutukset sekä hieronnan toteuttaminen

 • anatomian ja fysiologian perusteet

 • asiakaskeskeinen hoitaminen, hierontasuunnitelma ja hoitoympäristö

 • pintalämpö- ja kylmähoidot

 • yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vammojen tunteminen

 • ohjaustaidot ja oma ergonomia

 • lihashuolto, erilaiset liikuntamuodot ja perus ravitsemustieto

 • nivelten tutkiminen ja raajanivelten mobilisointi
 • viestintätaidot

 • itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrittäjyys

 • työelämän taidot, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisu- ja arviointitaidot

 • vastaanotossa työskentely
 • ultraäänen käyttö
 • sidekudos- ja poikittaiskäsittelyt
 • mobilisoiva hieronta

Näyttötutkintovaatimusten lisäksi harjoitellaan seuraavia menetelmiä:

 • jäsenkorjaus (kansanparannus)

 • triggerpisteet, niiden paikallistaminen ja hoitaminen

 • kinesioteippauksen perusteet