Klassinen hieroja

Suomen Hierojakoulut tarjoaa Hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen sekä valmistumiseen vaadittavat näyttökokeet yhteistyössä SAMIedun kanssa. Koulutussisällöt ovat suunniteltu vastaamaan Hieronnan ammattitutkinnon näyttövaatimuksiin.

Klassisen hieronnan koulutuslinja tarjoaa hierojan ammattiin tähtäävää peruskoulutusta.

Suomen Hierojakoulut tekee yhteistyötä Savonlinnan ammattiopisto SAMIedun kanssa. Suomen Hierojakoulut tarjoaa hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen toimipisteissään sekä ohjaa opiskelijat lukuvuoden aikana hieronnan ammattitutkinnon näytöistä ja tutkintotodistuksien myöntämisestä vastaavan SAMIedun näyttökokeisiin. Näyttökokeet suoritetaan Suomen Hierojakoulujen toimipisteissä.

Näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään Valviran alaiseen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin. Hän on myös oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä: Koulutettu hieroja, jonka ei tarvitse maksaa ALV:a hoitomaksuistaan. Hieronnan ammattitutkinnosta on myös apua vastaavan alan ammattikorkeakoulun pääsykokeiden toisessa vaiheessa, muun muassa haettaessa fysioterapiakoulutukseen.

Kouluun pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu, hyvä fyysinen ja henkinen terveys, joka ei ole esteenä ammatissa toimimiselle. Hierojalla tulee olla nuhteeton tausta.

Hieronnan perus- ja lisäopinnot

Koulutus alkaa heinä-elokuun taitteessa ja kestää yhden lukuvuoden ajan. Syksyllä keskitytään anatomiaan ja hieronnan perusopintoihin. Keväällä opiskelujen painopiste on asiakashieronnoissa, niveltoiminnan edistämisessä ja soveltavissa hierontatekniikoissa.

Edellä mainittujen aiheiden ohella hierojakouluissamme voit opiskella fysioterapian ensimmäisen vuoden opintoja yhdeksän opintopisteen verran.   Tämän lisäksi tutustut mobilisoivaan hierontaan, sidekudosten käsittelyyn, triggerpisteisiin ja muihin hierontaosaamista tukeviin hoitomenetelmiin. Koulu varaa oikeuden opetussisältöä koskeviin muutoksiin myös lukukauden aikana.

Asiakasharjoittelu koulun hierontaklinikalla

Teoreettisen perusopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu käytännön asiakasharjoittelu, joka suoritetaan koulun hierontaklinikalla. Koulutukseen kuuluvan asiakasharjoittelun tavoite on saada oppilaalle varmuutta ja kokemusta, jonka turvin hän voi jatkaa hierojan ammatissa koulutuksen päätyttyä.

Koululla on läsnäolopakko lukuvuoden kestävien opintojen aikana, jolloin opiskelijat suorittavat asiakashierontoja. Asiakashierontojen aikana opettajat valvovat hierontojen sujuvaa etenemistä ja antavat opiskelijoille käytännön neuvoja asiakastilanteissa.

Parhaiten hierojakurssilla menestyneillä on mahdollisuus jäädä kesätöihin koulun hierontaklinikalle ammatinharjoittajana.

Opiskelumateriaali

Opiskelussa käytetään pääsääntöisesti Suomen Hierojakoulujen omia opetusmateriaaleja. Käytössämme on myös anatomian applikaatio sekä kattava digitaalinen opiskeluympäristö. Lisäksi koululla on useita luurankoja käytännön opetuksen tueksi ja kattava käsikirjasto. Kirjastosta löytyy monipuolisesti tietoa ammatillista kehitystä varten.

Koulun vaatimukset

Varmistettuaan paikkansa opiskelija sitoutuu noudattamaan opetussuunnitelmassa esitettyjä vaatimuksia ja koulun sääntöjä.

Opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus kaikilla teoria- ja käytännön tunneilla. Poissaoloja, joita ei tarvitse korvata saa olla asiakasharjoittelun osalta 20 h. Viikonloppuryhmässä opiskelevalla voi poissaoloja olla asiakasharjoittelun osalta 12 h.

Näyttökokeisiin opiskelija voidaan ohjata vasta tämän läpäistyä koulun laatimat kokeet ja suoritettua vaaditun asiakasharjoittelun.

Kurssimaksut ja maksuehdot

Kurssimaksu koostuu lukukausimaksusta ja asiakasharjoittelusta saaduista tuloista.

Klassisen hierojakoulutuksen lukukausimaksu on 2 500 € (sisältää alv:n).

Lukukausimaksu kattaa opetuksen ja työvaatteista koituvat kulut.

Lukukausimaksun lisäksi opiskelija maksaa 200 euron materiaalimaksun, jolla opiskelija lunastaa itselleen anatomian kirjat, opetusmonisteet, anatomian applikaation ja rakennetun verkkoympäristön.

Muita maksuja ei koulutuksen osalta tule.

Opiskelupaikan varmistamisen yhteydessä maksetaan aina 500 € varausmaksu. Loput maksuerät maksetaan kurssin alkupuolella noin kuukauden välein. Kurssin alussa annetaan jokaiselle kurssimaksuihin liittyvät pankkisiirrot.

Koulutus on asumis- ja opintotukeen oikeuttavaaLue täältä lisää opiskelijan oikeuksista erilaisiin tukiin.

Hakeminen

Haku hierojakouluun tehdään hakukaavakkeella. Kaikki hakijat haastatellaan.

Kurssille valituille lähetetään tarkempi kutsu sähköpostilla ennen koulun alkua.

Koulun kesto ja lomat

Hierojakurssit alkavat vuosittain heinä- elokuun taitteessa ja päättyvät heinäkuussa, edellyttäen että vaaditut harjoitustyöt on tehtynä.

Joululomat pidetään kouluilla samaan aikaan kuin paikkakuntien peruskouluissa. Varsinaista syyslomaa ei ole, vain pidennetty viikonloppu. Keväällä on mahdollista pitää vapaapäiviä, mikäli poissaoloja ei ole kertynyt liikaa.

Uusi päiväryhmä aloittaa 29.7.2019 ja koulutus päättyy heinäkuussa 2020.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun, jossa varmistetaan hakijan soveltuvuus. Haku suljetaan, kun ryhmä on saatu täyteen – toimi siis nopeasti!