Klassinen hieroja

Klassisen hieronnan koulutuslinja tarjoaa hierojan ammattitutkintoon tähtäävää peruskoulutusta.

Suomen Hierojakoulut tarjoaa koulutustaan yhteistyössä Savonlinnan ammattiopiston SAMIedun kanssa. Suomen Hierojakoulut tarjoaa Koulutetun hierojan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen toimipisteissään, SAMIedu vastaa tutkinnon näytöistä ja myöntää tutkintotodistukset.

Tutkinto sisältää neljä näyttökoetta. Näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään Valviran alaiseen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin. Hän on myös oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä: koulutettu hieroja jonka ei tarvitse maksaa ALV:a hoitomaksuistaan. Hierojan ammattitutkinnosta on myös apua vastaavan alan ammattikorkeakoulun pääsykokeiden toisessa vaiheessa, muun muassa haettaessa fysioterapiakoulutukseen.

Kouluun pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu, hyvä fyysinen ja henkinen terveys, joka ei ole esteenä ammatissa toimimiselle. Hierojalla tulee olla nuhteeton tausta.

Hieronnan perus- ja lisäopinnot

Koulutus alkaa heinä-elokuun taitteessa ja kestää yhden lukuvuoden ajan. Syksyllä keskitytään anatomiaan ja hieronnan perusopintoihin. Keväällä opiskelujen painopiste on asiakashieronnoissa, niveltoiminnan edistämisessä ja soveltavissa hierontatekniikoissa.

Näyttötutkinnon perusteisiin kuuluvien aiheiden lisäksi hierojakouluissa tutustutaan mobilisoivaan hierontaan, sidekudosten käsittelyyn, triggerpisteisiin, jäsenkorjaukseen ja muihin hierontaosaamista tukeviin hoitomenetelmiin. Jäsenkorjaus ja triggerpistehoidot eivät kuulu virallisiin ammattitaitovaatimuksiin, mutta ne luovat hyvät edellytykset kehittyä ja menestyä hierojan ammatissa. Koulu varaa oikeuden opetussisältöä koskeviin muutoksiin myös lukukauden aikana.

Asiakasharjoittelu koulun hierontaklinikalla

Teoreettisen perusopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu käytännön asiakasharjoittelu, joka suoritetaan koulun hierontaklinikalla. Koulutukseen kuuluvan asiakasharjoittelun tavoite on saada oppilaalle varmuutta ja kokemusta, jonka turvin hän voi jatkaa hierojan ammatissa koulutuksen päätyttyä. Koululla on läsnäolopakko lukuvuoden kestävien opintojen aikana, jolloin opiskelijat suorittavat asiakashierontoja. Asiakashierontojen aikana opettajat valvovat hierontojen sujuvaa etenemistä ja antavat opiskelijoille käytännön neuvoja asiakastilanteissa.

Parhaiten hierojakurssilla menestyneillä on mahdollisuus jäädä kesätöihin koulun hierontaklinikalle ammatinharjoittajana.

Opiskelumateriaali

Keskeisenä opiskelumateriaalina käytetään Suomen Hierojakoulujen omia anatomian teoria-, harjoituskirjoja ja monisteita. Käytössämme on myös anatomian applikaatio sekä kattava digitaalinen opiskeluympäristö.

Koulun vaatimukset

Varmistettuaan paikkansa opiskelija sitoutuu noudattamaan opetussuunnitelmassa esitettyjä vaatimuksia ja koulun sääntöjä.

Opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus kaikilla teoria- ja käytännön tunneilla. Poissaoloja, joita ei tarvitse korvata saa olla 20 t (5 päivää). Se tarkoittaa yhtä kokonaista viikkoa Päiväryhmällä. Viikonloppuryhmässä opiskelevalla voi poissaoloja olla 12 t (3 päivää).

Näyttökokeisiin opiskelija voi osallistua vasta läpäistyään koulun laatimat kokeet ja suoritettuaan vaaditun asiakasharjoittelun. Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, siirtyy näyttö seuraavaan kertaan, kun se järjestetään koululla.

Kurssimaksut ja maksuehdot

Kurssimaksu koostuu lukukausimaksusta ja asiakasharjoittelusta saaduista tuloista. Hierojakoulutuksen lukukausimaksut vaihtelevat paikkakunnittain.

Espoossa ja Helsingissä (Erottaja) klassisen hierojatutkinnon lukukausimaksu on 2400 € (sisältää alv:n).

JyväskylässäKuopiossa, Oulussa ja Seinäjoella lukukausimaksu on 2 000 € (sisältää alv:n).

Lukukausimaksu kattaa opetuksen ja työvaatteista koituvat kulut.

Lukukausimaksun lisäksi opiskelija maksaa 200 euron materiaalimaksun, jolla opiskelija lunastaa itselleen anatomian kirjat, opetusmonisteet, anatomian applikaation ja rakennetun verkkoympäristön.

Muita maksuja ei koulutuksen osalta tule.

Opiskelupaikan varmistamisen yhteydessä maksetaan aina 500 € varausmaksu. Loput maksuerät maksetaan kurssin alkupuolella noin kuukauden välein. Kurssin alussa annetaan jokaiselle kurssimaksuihin liittyvät pankkisiirrot.

Koulutus on ammatillista koulutusta ja siten opintotukiin oikeuttavaaLue täältä lisää opiskelijan oikeuksista erilaisiin tukiin.

Hakeminen

Haku hierojakouluun tehdään hakukaavakkeella. Kaikki hakijat haastatellaan.

Kurssille valituille lähetetään tarkempi kutsu sähköpostilla ennen koulun alkua.

Koulun kesto ja lomat

Hierojakurssit alkavat vuosittain heinä- elokuun taitteessa ja päättyvät heinäkuussa, edellyttäen että vaaditut harjoitustyöt on tehtynä.

Joululomat pidetään kouluilla samaan aikaan kuin paikkakuntien peruskouluissa. Varsinaista syyslomaa ei ole, vain pidennetty viikonloppu. Keväällä on mahdollista pitää vapaapäiviä, mikäli poissaoloja ei ole kertynyt liikaa.

Uusi päiväryhmä aloittaa 30.7.2018 ja koulutus päättyy heinäkuussa 2019.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun, jossa varmistetaan hakijan soveltuvuus. Haku suljetaan, kun ryhmä on saatu täyteen – toimi siis nopeasti!