Urheiluhieronta

Urheiluhierojakoulutus on koulun oman opetussuunnitelman mukaista koulutusta. Koulutus sisältää samat vaatimukset kuin klassinen hierojakoulutus. Tämän lisäksi opiskelija saa erikoisosaamisen, jonka turvin hän osaa työskennellä urheilijoiden lihashuollon ja harjoittelun tukena. Opiskeluun sisältyy valmennuksen ja urheiluhieronnan perusteet, urheiluteippauksen ja -ravitsemuksen perusteet sekä käytännön toteutus oman urheilijan kanssa.

Huom! Kysymyksessä ei ole urheiluhierojan erikoisammattitutkinto (Urheiluhieroja EAT).

Hieronnan ammattitutkinnon hyväksytysti suorittaneesta opiskelijasta tulee Koulutettu hieroja ja hänet liitetään terveydenhuollon ammattirekisteriin. Koulutetun hierojan ei tarvitse maksaa hoitotyöstään ALV:a. Suomen Hierojakoulujen koulutuslinjalta hyväksytysti valmistuneet oppilaat voivat käyttää suojaamatonta urheiluhieroja-nimikettä. Nimekettä ei tunneta erillisessä ammattirekisterissä.

Miten urheiluhieroja eroaa klassisesta hierojasta?

Hieronta on merkittävä osa urheilijan lihashuoltoa. Sillä voidaan ehkäistä vammojen syntyä, edistää niistä toipumista ja parantaa edellytyksiä maksimaalisille urheilusuorituksille.

Urheiluhieronta on yksi hieronnan erikoisalue. Siinä hieroja tutustuu urheilufysiologian perusteisiin ymmärtääkseen valmentamisen keskeisiä lainalaisuuksia. Opiskelija harjoittelee näitä käytännössä oman hierottavan urheilijansa kanssa. Hierojaopiskelija tukee urheilijaa ja tämän kehonhuoltoa osana tavoitteellista harjoittelua opiskeluvuoden aikana. Työskentely urheilijan kanssa ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vammojen syntymekanismeja omassa lajissaan sekä erilaisten hierontamenetelmien vaikutuksia eri harjoituskausilla.

Urheiluhierojalinjalla hieroja saavuttaa monipuolisemman ammattitaidon. Linja sopii erityisen hyvin opiskelijoille, jotka ovat itse urheilijoita/valmentajia tai haluavat työskennellä urheilun ja urheilijoiden parissa.

Urheiluhierojalinjan vaatimukset ja käytännöt

Urheiluhierontaopinnot muodostuvat teoriasta ja käytännön harjoittelusta.

Hieronnan perusopintojen osalta koulun vaatimukset urheiluhierojaopiskelijoille ovat samat kuin klassisen hieronnan pääasiallisilla opiskelijoilla.

Hierontaan sisältyvien perusopintojen lisäksi urheiluhieronnassa perehdytään valmennuksen teoreettiseen taustaan, josta pidetään kirjallinen loppukoe.

Jokainen urheiluhieroja saa lisäksi asiakkaakseen oman henkilökohtaisen kilpaurheilijan, jonka kanssa hän harjoittelee urheiluhieronnan käytäntöjä 5-6 kuukauden ajan.

Lopputyönään opiskelija tekee urheiluhieronnoista portfolion, jolla hän osoittaa kehittymisensä urheilijan lihashuollossa.

Lue lisää urheiluhierojakoulutuksen pohjalla toimivasta klassisen hierojakoulutuksen sisällöstä.

HUOM! Urheiluhierojaopinnot järjestetään vain arkisin.

Hakeminen

Haku urheiluhierojakoulutukseen tehdään täyttämällä sähköinen hakukaavake. Kaikki hakijat haastatellaan.

Kurssille valituille lähetetään tarkempi kutsu sähköpostilla ennen koulun alkua.

Uudet Päivä- ja Viikonloppuryhmät aloittavat 29.7.2019 ja 2.8.2019, ja koulutus päättyy heinäkuussa 2020.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun, jossa varmistetaan hakijan soveltuvuus. Suljemme haun kun ryhmä on saatu täyteen – toimi siis nopeasti!